Site logo
Social Networks
Frequency of Publication

Weekly

Description

Bản tin The Coaching Biz, của Linh Phan, là một ấn phẩm Substack tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp và bền vững. Nó mang đến thông tin chi tiết, lời khuyên và chiến lược cho những huấn luyện viên đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp và doanh nghiệp của họ. Bản tin bao gồm các chủ đề như chiến lược phát triển và bán hàng, lời khuyên xây dựng doanh nghiệp huấn luyện, và mẹo để mở rộng doanh nghiệp huấn luyện về sức khỏe, dinh dưỡng và các lĩnh vực khác. Bản tin được xuất bản đều đặn và mang đến nội dung có giá trị cho những người hoạt động trong ngành công nghiệp huấn luyện.

The Coaching Biz Newsletter, by Linh Phan, is a Substack publication that focuses on building a professional and sustainable coaching career. It provides insights, advice, and strategies for coaches looking to develop their careers and businesses. The newsletter covers growth and sales strategies, advice for building a coaching business, and tips for scaling health, nutrition, and other coaching businesses. It is published regularly and offers valuable content for individuals in the coaching industry.

 

Newsletter Type
Price per Month

7

Plans Available

$7/month

Terms
Newsletter Author

Linh Phan

About Author

Linh Phan là tác giả của Bản tin The Coaching Biz, một ấn phẩm Substack cung cấp thông tin, lời khuyên và chiến lược cho những huấn luyện viên đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp và doanh nghiệp của họ. Theo trang web của anh, Linh Phan là một tác giả, huấn luyện viên và doanh nhân tự làm việc (solopreneur) đã viết suốt gần 25 năm. Anh đã viết hơn 10,000 bài cho các tờ báo, blog và truyền thông xã hội, và là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 25 cuốn sách về viết lách và kinh doanh. Anh cũng đã hướng dẫn và huấn luyện cho hơn 11,000 sinh viên và chuyên gia trong lĩnh vực viết lách thương mại, kinh doanh tự do và doanh nhân độc lập. Học vấn và kinh nghiệm chuyên nghiệp của Linh Phan bao gồm truyền thông tiếp thị, tâm lý phát triển trẻ em và huấn luyện chuyên nghiệp.

Social Networks
  • No comments yet.
  • Add a review